Игри

Информация за страница Харманли

Харманли е български град, който е разположен в южната част на страната. Намира се на близко разстояние от Хасково и е третото по големина населено място в своята област. Едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Харманлийската река се влива в най-пълноводната такава в страната – Марица. Именно на мястото на вливането е разположен и градът. Трансконтиненталният път от Западна Европа през София към Истанбул преминава точно през това населено място. В исторически план градът може да се похвали с богато и културно минало. Знае се, че през различни години са регистрирани периоди на живот съгласно направените археологически проучвания и разкопки в района. На 3 км в северна посока от населеното място се намира старо праисторическо селище. Там преди 10 години екип от археолози заедно с група от стажанти правят проучаване и то установява, че селото трябва да се датира към епохата на късния неолит и ранния халколит.

   Началото на друго малко селище близо до Харманли се поставя от късната бронзова епоха. Известно е под името Чортлене и продължава да съществува и в по-късен етап от развитието на света. Категорично доказателство за съществуването на антично селище в миналото е наличието на могила, а също така и части от строителна колесница. Могилата е разположена в местната градска градина, а фрагмените от колесницата са намерени по време на извършването на строителни дейности. По време на предримската епоха е открито и известно количество керамика, което също говори за наличието на селище от античността. В своя днешен вид обаче градът се появява едва в началото на 16-ти век и по-точно – през 1510 година. Поради тази причина именно това е годината, която се счита официално за начален етап на съществуването на населеното място. В резултат на богатото културно минало градът с право е определян като наследник на много епохи, формирали трайно в местното население интерес към древните култура и история. Кервансарая е построен с цел да приютява пътниците по техния път от и към Цариград. От там започва всичко, защото около този обект се формира харман. Това означава равно място, където се вършее житото.

    През 1833 година в Харманли се създава първото за населеното място килийно училище. Две години по-късно е построена и църквата Св. Атанасий. През 1870 година се построява и първото читалище, което близо 30 години по-късно е наречено Дружба. На 6 януари градът окончателно е освободен от османските поробители благодарение на частите, намиращи се под прякото командване на генерал Йосиф Гурко. До годината на Съединението това населено място все още се намира в пределите на Източна Румелия, а до 1913 година е последният пограничен град на царство България. Държавните и обществените институции в града водят началото си в годините след Освобождението, когато населеното място се формира като типично малко българско градче. Първият гимназиален клас в местното училище се открива през 1908-09 година – с това се поставя начало на развитието на образованието. В годините на трите войни за периода 1912 – 1918 голяма част от местните мъже падат в жертва на отечеството.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker